O portalu...

Portal Danych to nowoczesne narzędzie do wymiany informacji między różnymi podmiotami i instytucjami. Umożliwia ono szybkie i bezpieczne udostępnianie danych, takich jak statystyki, raporty, mapy i wiele innych. Portal Danych jest zgodny z najwyższymi standardami ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Korzystając z Portalu Danych, można łatwo znaleźć, pobrać, analizować i udostępniać informacje na różne sposoby, np. poprzez interaktywne wizualizacje, aplikacje mobilne lub API. Portal Danych jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Portal Danych to nie tylko źródło informacji, ale także platforma do współpracy i dialogu między użytkownikami i dostawcami danych.