System monitoringu jakości powietrza w Grudziądzu.

Z inicjatywy Grupy OPEC w Grudziądzu pojawiła się sieć urządzeń służących do monitoringu jakości powietrza. Sieć składa się z 11 urządzeń pomiarowych – czujników o zasięgu pomiaru około 1 km2, które są sponsorowane przez Grupę OPEC. Lokalizacje czujników zostały wybrane w taki sposób, aby zobrazować jakość powietrza na terenie całego miasta. Czujniki, zwane także sensorami, mierzą stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność powietrza. Metoda pomiaru opiera się na pomiarze bezpośrednim i interpolowanym. Pomiar bezpośredni oznacza, że sensory mierzą wartość rzeczywistą zanieczyszczenia co widać po bezpośrednim kliknięciu na dokładną lokalizację sensora. Pomiar interpolowany to dane, które uzyskiwane są na postawie pomiarów bezpośrednich z najbliższych sensorów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów obliczana zostaje wartość indeksu CAQI nie tylko w miejscu, gdzie jest zainstalowane urządzenie, ale również w jego otoczeniu. W odniesieniu do innych metod pomiarów pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10 w powietrzu – metody grawimetrycznej (referencyjnej) oraz automatycznej stosowanych m.in. przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pomiary dokonywane przez sensory Airly mają charakter informacyjny.