Mapa jakości powietrza w Grudziądzu.

Mapa obrazuje parametry powietrza na terenie Grudziądza. Pomiary pochodzą z 11 czujników Airly sponsorowanych przez Grupę OPEC. Zasięg pomiarowy pojedynczego czujnika wynosi około 1 km2. Do pomiaru jakości powietrza wykorzystuje się bezpośrednie, interpolowane metody pomiaru. Prezentowane dane mają charakter informacyjny.